Λ. Κύπρου 146, Αργυρούπολη | Επικοινωνήστε τώρα! (+30) 210 9921313 ή 6979978068

Privacy policy

Τι είδους πληροφορίες θα συλλέγει το carreface.gr;

Δεν αποθηκεύουμε οποιουδήποτε είδους αρχεία, έγγραφα ή άλλα δεδομένα. Συλλέγουμε μόνο emails τα οποία μας στέλνετε χρησιμοποιώντας μια από τις φόρμες στο website μας.

Πώς θα αποθηκεύονται αυτές οι πληροφορίες;

Τα δεδομένα σας αποστέλλονται σε εμάς μέσω email. Αποθηκεύονται στο email inbox μας, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα αιτήματα ή ερωτήματά σας. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κανένας τρίτος συντελεστής δε θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Πώς θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται, το carreface.gr;

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδιμένα και τις πληροφορίες που μας αποστέλλονται μέσω email, ώστε να απαντήσουμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματά σας. Αυτό ισχύει και για newsletter subscription forms ή οποιοδήποτε άλλο subscription form, καθώς θα λαμβάνετε περιεχόμενο που έχετε ζητήσει να λαμβάνετε.

Σχετικά με το πληροφοριακό υλικό

Οι υπηρεσίες του Carreface.gr μπορούν να περιλαμβάνουν ανακοινώσεις, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα ή newsletters.
Η/Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι μέρος των υπηρεσιών του Carreface.gr. Στην πολιτική μας για τη συνολική προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουμε την επιλογή να μη λαμβάνετε newsletters.
Παρόλα τα ανωτέρω, το Carreface.gr δε διατηρεί καμμία υποχρέωση να αποστέλλει οποιοδήποτε τέτοιου είδους περιεχόμενο συστηματικά, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
Δε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να πραγματοποιήσουμε στοχευμένη διαφήμιση.

To carreface.gr θα μοιραστεί τις πληροφορίες με τρίτους συντελεστές;

Οι πληροφορίες που μας στέλνετε θα είναι εμπισστευτικές. Το Carreface.gr θα καταβάλει τις ανθρωπίνως δυνατές προσπάθειες να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας και δε θα τις πουλήσει ούτε θα τις μοιραστεί με τρίτους, εκτός των service providers όπως περιγράφονται στο cookie policy ή το privacy policy του website μας, ή αν παραστεί νομικά απαραίτητο.